Tungsten Fresnel

Tungsten Fresnel


Show:
Sort By:

Traveler S3 kit

Kit Content: Identity No. KTS302TA (220V) / KTS301TA (110V) (1) Cinelite 1000W..

HK$0

Traveler Mini Kit

Kit Content: Identity No. KTM002TA (220V) / KTM001TA (110V) (2) Tungsten..

HK$0

Tungsten Fresnel Junior S3 Kit

Kit Content: Identity No. KJS302TA (220V) / KJS301TA (110V) (1) Tungsten Fresnel 650..

HK$0

Tungsten Fresnel 1kW junior 3 Kit

Kit Content: Identity No. K31002TJ (220V) / K31001TJ (110V) (3) Tungsten Fresn..

HK$0

Tungsten Fresnel 650W Junior 3 Kit

Kit Content: Identity No. K30652TJ (220V) / K30651TJ (110V) (3) Tungsten Fresn..

HK$0